© 2016 by Magdalena Malczak. Konin fotograf dziecięcy. Studio Smile

sesja-w-świątecznej-scenerii

świąteczna scenka, chłopczyk wśród prezentów