© 2016 by Magdalena Malczak. Konin fotograf dziecięcy. Studio Smile

fotograf-konin

sesja w świetle zastanym u klientki w domu....potrzebujemy tylko dużego okna!